BEDRIFTS- OG INDUSTRITJENESTER

Vi utfører alle typer elektriske installasjoner i næringsbygg, industri, offentlige bygg mm. Vi setter kvalitet og sikkerhet i første rekke, kombinert med at du som kunde får arbeidet utført til avtalt pris og innen avtalt tid. Våre erfarne elektromontører/ingeniører kan også gi gode råd om de beste løsninger for ditt behov. Vi bruker kun installasjonsmateriell av de beste kvaliteter, fra anerkjente produsenter.

Vi har god kompetanse innen lysplanlegging, både innen- og utendørs. Vi bistår aktivt med råd og prosjektering ved nybygg/rehabilitering, samt ved behov for belysning av fasade, parkeringsanlegg, bryggeanlegg etc. Vi fører lamper fra kjente leverandører, for alt fra kontor- til butikklokaler, hotellvirksomhet eller ulike institusjoner.

EKOM-installatør består av teleinstallasjon, radioinstallasjon og kabel-TV-installasjon.

Vi skal bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort. Enøk innebærer altså ikke bare sparing, men også å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utnytte energien bedre.

Leverandør av porttelefoner, adgangskontroll og kameraovervåkning. Sammen med våre partnere kan vi tilby konkurransedyktige priser og vi vil alltid være en komplett og trygg leverandør til privat og offentlig virksomhet.

 

Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil forebygges, oppdages og utbedres, kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Dette kan bl. a. gjennomføres ved bruk av sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og som gir informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr.

Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier. Eier har som regel lite kunnskap om sitt anlegg. Gjennom sertifisering sikrer vi personell som har oppdatert kunnskap og som både kan kontrollere og informere om farer. Sertifiseringen krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved bibliotek, enkelte skoler eller i våre lokaler.

Smarthus er et samlebegrep for hus som er mer eller mindre automatiserte. I praksis betyr det at alle husets funksjoner er knyttet opp mot et styringssystem som regulerer alt i fra varme og ventilasjon, til lys og sikkerhetssystemer.

Termograferi er et svært nyttig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet i elektriske anlegg og elverk. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontrollen og det planmessige HMS-arbeidet. Ved å termografere det elektriske anlegget kan du påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidlig tidspunkt. Med enkle inngrep kan feilene rettes opp, og du forhindrer dermed brann, farlige situasjoner og driftsstans.

Vi har sveiseutstyr til fibersveising for både singel- og multimodusfiber. Vi har blant annet et tett samarbeid med større fiberselskaper og fått god erfaring med blåsing av fiberkabler, sveis i skjøtebomber, noder, fordelings-skap, ute hos kunder og generell skjøting av fiberkabler.

Byggautomasjon har for alvor gjort sin entré, ikke bare i næringsbygg, men også i private boliger. Et stadig sterkere fokus på miljø og energiforbruk har ført til en betydelig økning i bruk av automatiserte systemer til styring av lys, varme og ventilasjon.

Trenger dere ladestasjon på jobben, er det også en smal sak å fikse. Kanskje dere sågar trenger flere? Da får du en ladeboks med kontrollenheten hengende på veggen og fastmontert kabel som passer bilen din. Fordelen med en slik ladestasjon er at det er enklere å sette bilen på lading hver dag, samtidig som den krever mindre vedlikehold og ettersyn.

Installasjon av blant annet ITV/videoovervåking, brannsentraler, brannvarsling og innbruddsalarm.

Mange bedrifter har i dag et stort fokus på lavere driftskostnader og miljøtiltak. Med en systematisk gjennomgang av strømforbruket, kan en sertifisert fagperson gjøre en analyse og komme med konkrete forslag til endringer.

Sikrings- og fordelingstavler er sentrale deler i enhver elektrisk installasjon. Her passerer det store strømmer, og tavlene skal bidra til å ivareta sikkerheten i anlegget og sikkerheten til de personene som bruker, betjener og jobber i anlegget.

Vi setter standarden for avanserte service- og vedlikeholdstjenester, og sørger for at du får mest mulig ut av din heis i lengst mulig tid.